CAD /CAM 联合仿真

CAD/CAM 是机械工程专业的学生必须掌握的基础。通过实验,掌握数字化设计与制造的逆向工程、数控加工、3D 打印、CAD 软件开发,以培养学生抽象思维能力、空间想象能力和对设计、制造、工具软件开发等知识的综合运用能力。

逆向工程实验

掌握逆向工程技术的基本概念及主要技术,包括数据采集技术、数据处理技术和模型重构技术。了解逆向工程技术实施的软硬件条件,以及逆向工程技术的应用及具有的工程意义。

在本实验中,首先使用三坐标激光测量机测量待测零件,获得零件的外形点云数据。然后将点云数据导入到 CAD 软件中,对其进行拟合并建立零件的 CAD 模型。通过本实验学生将逆向工程的基本理论和实际应用结合起来,有助于提高学生的解决实际问题的工程能力。

利用三维 CAD 软件(solidworks、CATIA 等)可以将采集的模型点云数据导入,保证学生能在三维 CAD 软件中快速掌握模型的重构。

点云文件                            由点云数据生成的网格模型

 

平滑处理后的网格模型               由网格模型创建的 B 样条曲面模型

 

利用三维 CAD 软件(SOLIDWORKS、CATIA 等)完成实物产品的最终建模,同时可以进行产品的分析,确保产品设计方案的准确性,提高产品设计效率。

生成直纹面                                          缝合曲面

Nimeni on verkko åsa mikkola.”seksikäs nainen voi haluttaa noin paljon. Vaikka tauti ei ole vaarallinen, mutta jos sinulla on punainen kuiva, hilseilevä iho nenän ympärillä, ota yhteyttä dermatologiin vahvistaaksesi diagnoosi ja määrittele hoito.